GEODÉZIE

Z klasické geodézie nabízíme všechny základní služby:

Mapování

Vyhotovení geometrických plánů

Vytyčení staveb

Zaměření a výpočet kubatur

 

 


STAVEBNÍ DOKUMENTACE

Jako jednu z našich nejdůležitějších služeb nabízíme vyhotovení dokumentace skutečného stavu budovy, tj. klasických stavebních výkresů – půdorysů, řezů a pohledů stávající budovy. Tyto výkresy vám vyhotovíme dle vašeho zadání, jednoduché, podrobné, detailní. Naší výhodou je, že můžeme použít i klasické geodetické metody, které umožňují  vytvořit geometricky (a rozměrově) správné výkresy i u objektů s nepravidelným půdorysem, či konstrukcí.


LEGALIZACE STAVEB

Může se stát, že nějaká stavba není zapsaná v katastru, nebyla zkolaudovaná, nebo na ní dokonce nebylo vydáno ani stavební povolení. V každém případě jde o právní vadu nemovitosti, která může v budoucnu komplikovat další právní úkony – prodej, dědictví, zástavu. Legalizace je proces při kterém budou tyto vady odstraněny (pokud je to možné) a stavba bude zapsána do KN.

(více o legalizaci staveb se dočtete   zde )


ADMINISTRACE NEMOVITOSTÍ

Administrace nemovitostí se rozumí operace se zápisy nemovitostí v katastru. Může jít například o změnu majitele ( i prodej je svého druhu administrace), změnu druhu pozemku, rozdělení nebo scelování pozemků, rozdělení budov, změna druhu, nebo využití pozemku, změna druhu budovy, odstranění, nebo zřízení věcných břemen (dnes služebností) a další operace s nemovitostmi. Všechny tyto operace jsou administrativně méně či více náročné a my vám je můžeme nabídnout „na klíč“ nebo jen formou „jak na to“.

(více o administraci nemovitostí se dočtete zde )


REALITY

Připravujeme pro vás služby realitní kanceláře.