Scelování a slučování pozemků

Dva nebo více pozemků lze spojit do jediného. Tomu procesu se říká scelování, nebo též slučování. Aby bylo možné pozemky sloučit, je třeba splnit tyto podmínky:

1) jde o pozemky se stajným druhem pozemku (tzv.kultura – např. ostatní plocha)

2) jde o pozemky se stejným druhem využití pozemků (například manipulační plocha)

3) oba nebo všechny pozemky spolu sousedí, alespoň minimální hranicí (nestačí rohem)

4) pozemky nejsou zatíženy rozdílným způsobem nějakým omezením vlastnického práva (například nelze sloučit jeden pozemek, který je zatížený celý věcným břemenem s pozemkem, který takto zatížen není)

O sloučení žádá vlastník a rozhoduje o něm stavební úřad v územním řízení.