Reference

Společnost GEVIA je nová firma a proto zatím nemůže nabídnout své vlastní reference. Nicméně její vlastníci jsou lidé, kteří se oboru geodézie a důlní geodézie věnují více než 20 let a mají v tomto ohledu bohaté zkušenosti.

Reference z minulých působišť:

  • Vytvoření a vedení celé řady základních důlních map.
  • Vytvoření celé řady dokumentací typu POPD, Plán rekultivace, Změna dobývacího prostoru, Plán likvidace, Plán využívání ložiska atd.
  • Vyhotovení stavební dokumentaci objektu KLEMENTINA pro Národní knihovnu.
  • Vyhotovení stavební dokumentace stadionu fotbalové SPARTY v Praze.
  • Vyhotovení stavební dokumentace mnoha dalších budov.
  • Vyhotovení několika set geometrických plánů.
  • Realizace desítek účelových map.
  • Vytyčení desítek staveb nejrůznějšího charakteru – od obytných budov po podzemní kanalizační sběrač.